Antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika,

antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika

Vatikano radijas pateikia pagrindines jo skaitytas konferencijos mintys, kurias teologas norėjo pateikti ne kaip akademines įžvalgas, o kaip egzistencinį pamąstymą apie tai, kas yra mūsų Dievas, kaip mums kalba, kaip Jo šauktis.

 1. Mokslininkai atskleidė Monos Lisos šypsenos paslaptį – ji laiminga | varenis.lt
 2. Restoranų „Da Antonio“ ir picerijos „Olia lia“ administracijoms skirtos nuobaudos | varenis.lt
 3. Prekybos sistemų nuolaidos kodas
 4. Ar krikščionių tikėjimas turi šansą laisvame pasaulyje? - varenis.lt

Gailestingumas yra atsakymas į laiko ženklus. Vatikano II Susirinkimo metu buvo įvardinta, kad didžiausia problema yra masių ateizmas.

antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika

Didysis sielovadinis klausimas buvo: kaip kalbėti apie Dievą tokiame sekuliarizuotame kontekste, kuriame Jis tapo nepažįstamu ir net nebetrokštamu?

Susirinkimas nepradėjo laidyti kaltinimų, bet pažvelgė į situaciją savikritiškai ir konstatavo, jog atsakomybė už ją tenka ir krikščionims, kurie kalba apie Dievą kitaip, nei sako Evangelija: kaip apie tą, kuris baugina, baudžia, grasina, pamina žmogaus laisvę ir orumą.

Šią temą praplėtė šv.

iOS Programming Course 2012 - Lecture 1 iOS (Objective-C Primer)

Ir šiandien stebime neregėtą smurtą ar globalizuotą abejingumą. Ką Biblija sako apie gailestingą Dievą?

antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika

Svarbi aplinkybė yra ta, kad Dievas apreiškia savo vardą matydamas savo tautos vargą, atsiliepdamas į jos šauksmą. Tad šis vardas išreiškia ne vien Dievo būtį, bet ir konkretų buvimą su žmonėmis, pažadą visada su jais būti.

Toks pat motyvas dažnai skamba kitose Senojo Testamento knygose, ypač psalmėse ir pranašo Ozėjo knygoje, kuri yra cituojama Jėzaus. Pastaroji piešia liūdną Dievo tautos smukimą, klaidas, blogį, sandoros išsižadėjimą, — viskas, rodos, baigta, bet 11 skyriuje įvyksta dramatiškas lūžis: Dievo gailestingumas nustelbia teisingumą.

Kitaip tariant, gailestingumas priklauso Dievo absoliučiai transcendencijai, išskirtinumui, buvimui skirtingu.

Balandžio pradžioje Lietuvoje lankėsi žymus ispanų teologas kun.

Dar kartą — šis absoliutumas nėra atstumas, bet artumas žmonėms. Dievo visagalybė pasireiškė ne žmonių nubaudime, o atleidime jiems. Taip pat klaidinga supriešinti, kaip yra darančių, tiesą ir gailestingumą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Tai būtų gailestingumo sulėkštinimas. Gailestingumas nėra pasyvi, emocinė užuojauta, bet aktyvi kova prieš blogį. Juk Biblijoje atrandame ir Dievo pyktį. Bet jis nėra prieš gailestingumą, tačiau gailestingumo dalis: jis nori išdeginti tai, kas kenkia jo kūriniui.

Kadangi Dievas nori gero, kovoja prieš blogį, suteikdamas atleidimą tam, kuris gailisi ir atsiverčia.

 • Kaip vertinti akcijų pasirinkimo sandorių kompensavimo paketą
 • Stuokos-Gucevičiaus g.
 • Našumo akcijų pasirinkimo sandoriai
 • Во все глаза глядели Олвин и Хилвар на это существо, испытывая нечто вроде восхищения, смешанного с ужасом.
 • Народившийся новый вид разумных существ имел интеллект, который просто невозможно было измерить.
 • Stiklinės balustradinės grindų sistemos
 • Dvejetainiai variantai 1h strategija
 • Он еще раз бросил взгляд на деревню, в которой было так хорошо, и которую он никогда больше не увидит, если те, кто стоят за Серанис, добьются .

Dievas mus išgelbsti ne dėl mūsų teisių darbų, o dėl savo gailestingumo Laiškas Titui. Paradoksaliai, priduria kardinolas Kasper, tai Dievo visagalybės patvirtinimas, o ne paneigimas: nebūdamas visagaliu to Jis nebūtų galėjęs padaryti. Ir pati Dievo visagalybė įgyja visai kitokią prasmę: ji nėra žmogaus pavergimas, jo laisvės atėmimas, tačiau begalinis atleidimas ir naujos galimybės teikimas.

Nusidėjėlio išgelbėjimas yra didesnis darbas už žemės ir dangaus sukūrimą, rašė Tomas Akvinietis. Gailestingumas yra didysis ir galutinis Dievo apsireiškimo motyvas.

antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika

Per gailestingumo prizmę galime atverti kelią naujam evangelizavimui: ne abstrakčių, gyvenimo neliečiančių teiginių skelbimui, bet širdžių atvėrimui Evangelijos, tikėjimo pažinimui. Ne antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika, mus pačius aukštinančiam teisingumui, bet krikščioniškam teisingumui, kuris ne moralizuojančiai iškelia pirštą, bet ištiesia ranką.

NAUJAUSI KOMENTARAI

Tomą Akvinietį citavo vokiečių teologas. Ne vien žodžiams, bet ir Viešpaties ieškojimui ten, kur Jis pats nurodė — vargšuose, alkanuose, ištroškusiuose, benamiuose.

antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika

Turime į tai žvelgti rimtai, kaip šv. Pranciškus Asyžietis, kuris savo dvasinį kelią pradėjo apkabindamas raupsuotąjį, įsitikinęs, kad apkabina Kristų; kaip Motina Teresė, kuri taip pat savo šventumo kelią pradėjo į vienuolyną atgabendama purviną, dvokiantį mirštantįjį iš gatvės, tikėdama, kad gabena Jėzų.

antoniox pasirinkimai ir šypsenos rizika

Taip pat perskaitykite