Australijos prekybos taršos leidimais sistema

australijos prekybos taršos leidimais sistema

australijos prekybos taršos leidimais sistema

V — Išvada 1. Šiuo ieškiniu Europos Komisija prašo panaikinti  m. Europos Sąjungos Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama pradėti derybas dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos susiejimo su Australijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema doc.

australijos prekybos taršos leidimais sistema

Šioje byloje keliamas konstitucinės svarbos klausimas, t. Europos Sąjungos Komisijos ir Tarybos įgaliojimų, atsakomybės sričių ir kompetencijos paskirstymo derantis dėl tarptautinių susitarimų, kurių šalis yra Sąjunga. Griežtas minėtoms institucijoms, taip pat Europos Parlamentui Sutartyse suteikto aiškiai nustatyto vaidmens paisymas Sąjungos tarptautinių susitarimų sudarymo procese yra esminė institucinės pusiausvyros išlaikymo sąlyga įgyvendinant tarptautinę Sąjungos kompetenciją  2.

australijos prekybos taršos leidimais sistema

Tai pirmas kartas, kai Teisingumo Teismo prašoma priimti sprendimą dėl Tarybos įgaliojimų priimti derybinius nurodymus, visų pirma įtraukiant į šiuos nurodymus procedūrines nuostatas, apimties, taip pat dėl Tarybos pagal SESV  straipsnio 4 dalį paskirto specialiojo komiteto vaidmens.

Ir tai reikia padaryti atsižvelgiant į beveik nenutrūkstamą Tarybos ir valstybių narių  ir Komisijos teisinę kovą, vykstančią nuo tada, kai Sąjunga ėmė veikti tarptautiniu lygmeniu  3. I — Teisinis pagrindas.

australijos prekybos taršos leidimais sistema

Taip pat perskaitykite