Ids f f sisteminga prekyba

Pasinaudoti mobiliojo ryšio perkėlimo paslauga, nekeičiant ids f f sisteminga prekyba telefono numerio, gali visi Lietuvoje veikiančių mobiliojo ryšio operatorių abonentai ir išankstinių mokėjimo už paslaugas planų vartotojai užregistravę telefono numerius esamo operatoriaus duomenų bazėje.

amazon darbuotojai praranda akcijų pasirinkimo sandorius

Jums tereikia atvykti į Teledemos ar įgaliotųjų atstovų saloną, kur: 1. Užpildysite prašymo formą ir pasirašysite abonentinę sutartį dėl Teledemos paslaugų teikimo. Pildant prašymą prašome pateikti: pasą, asmens tapatybės kortelę arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą su parašu, pasirašant sutartį ir įsigyjant telefono aparatą su savimi turėkite darbuotojo, studento, pensininko, neįgaliojo arba tarnybinį pažymėjimą.

  1. Ieškovas nurodė, kad atsakovas Ellora Ltd turėjo Lt dydžio reikalavimo teisę į ieškovą, nes m.
  2. Ted spread prekybos strategijas
  3. Cysec draudžia dvejetainius variantus

Jums bus išduota Teledemos SIM kortelė, kurią įsidėsite į savo mobilųjį telefoną numerio perkėlimo dieną. Tinklo sietuvas.

savaitės opcionų sandoriai

Įrangos pirkimas išsimokėtinai General Financing - patikimas ir Jūsų lūkesčiams atidus Teledemos partneris perkant išsimokėtinai. Teledemos klientams, norintiems įsigyti įrangą išsimokėtinai, siūlomos išskirtinės GF Lizingo sąlygos: jokio pabrangimo  visą išsimokėjimo laikotarpį; nėra sutarties sudarymo, administravimo mokesčių; nemokamas kredito grąžinimas anksčiau laiko; sąskaitas apmokėti patogu ir paprasta —  įmoka už mobiliąją įrangą įtraukiama į Teledemos sąskaitą.

Bendrosios sutarties sąlygos Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos 1. Sutarties objektas 1. Pagal šią sutartį Teledemos teikiamos Paslaugos yra nurodytos šios sutarties prieduose. Abonentui pageidaujant, Teledema teikia papildomas paslaugas, kurios yra nurodomos Teledemos tinklalapyje www.

aš ieškau darbo namuose veneto

Informacija apie jas teikiama Teledemos salonuose. Abonento pasirinktos papildomos paslaugos yra nurodytos ids f f sisteminga prekyba sutarties prieduose arba Teledemos savitarnos svetainėje. Papildomos paslaugos pradedamos teikti per 2 darbo dienas nuo nustatytos formos raštiško Abonento prašymo gavimo dienos, nebent yra sutariama kitaip.

Papildomų paslaugų teikimui taikomos šios sutarties nuostatos, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Nuoroda į Paslaugas šioje sutartyje taip pat apima ir papildomas paslaugas, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Tarptinklinio ryšio roaming paslauga nėra šios sutarties dalykas. Pasirašydamos sutartį, Šalys pripažįsta, kad Teledema suteikė, o Abonentas gavo sutarties specialiosiose sąlygose toliau - Specialiosios sąlygos nurodytą telefono numerį bei Teledemos SIM kortelę, kuri naudojama kaip Abonento atpažinimo modulis.

Paslaugos pradedamos teikti aktyvavus SIM kortelę.

Prisijungimo priemonės prie interneto banko

Paslaugų kainos bei kiti mokesčiai skelbiami Teledemos tinklalapyje www. Abonentui taikomi paslaugų įkainiai pateikiami sutarties tarifų prieduose. Teledema suteikia Abonentui vieną ar kelis mokėtojo kodus, kurie nurodomi Abonentui apmokėjimui pateikiamose PVM sąskaitose faktūrose.

kaip steigti kriptovaliut investicin mon

Informacija apie Abonentą 2. Duomenų apie Abonentą, nurodytų šioje sutartyje, įskaitant Specialiosiose sąlygose, pateikimas yra būtinas tam, kad Teledema galėtų sudaryti ir tinkamai vykdyti šią sutartį su Abonentu.

EUR-Lex - PC - LT - EUR-Lex

Nepateikus šių duomenų, Teledema negalės sudaryti su Abonentu sutarties bei teikti paslaugų pagal sutartį. Abonentas atsako už jo pateiktos informacijos, įskaitant asmens duomenų, tikslumą. Pasikeitus Abonento duomenims vardas, pavardė, pavadinimas, kontaktinis telefono numeris, registracijos ar sąskaitų surinkimo siuntimo adresas, elektroninis paštasAbonentas apie tai ids f f sisteminga prekyba informuoti Teledemą per 5 darbo dienas, pateikdamas nustatytos formos prašymą.

Abonentas, sudarydamas šią sutartį, pareiškia, kad yra informuotas, jog Teledema tvarko Abonento šioje sutartyje ar kitais būdais pateiktus duomenis, įskaitant asmens duomenis, taip pat teikiamų paslaugų telefonijos ir GPRS srauto duomenis a sutarčių sudarymo ir tinkamo vykdymo bei apskaitos ir atsiskaitymo už teikiamas paslaugas pagal sutartį tikslais, taip pat įsiskolinimų išieškojimo bei prevencijos tikslais; b mokumo įvertinimo tikslais; c tiesioginės rinkodaros tikslais, siekiant perduoti Abonentui komercinę informaciją tik turint atskirą Abonento sutikimą ; d kitais teisės dienos prekybos signalai kriptovaliuta numatytais tikslais, įskaitant Teledemos pareigų, numatytų teisės aktuose, tinkamo vykdymo tikslais.

Abonentas, sudarydamas šią sutartį, pareiškia, kad yra informuotas apie jo ar jo atstovo teisę: a prašyti, kad Teledema leistų susipažinti su jo asmens duomenimis ir teisės aktuose nurodyta informacija; b reikalauti ištaisyti netikslius bei papildyti neišsamius asmens duomenis; c reikalauti ištrinti jo asmens duomenis ar apriboti jo asmens duomenų tvarkymą išskyrus saugojimąesant teisės aktuose numatytiems pagrindams; d teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; e atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kai asmens duomenų tvarkymas grindžiamas Abonento sutikimu; f į duomenų perkeliamumą; g pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jei mano, kad su juo susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus.

Teledema saugo teikiamų paslaugų srauto duomenis 6 mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus teisės aktuose numatytas išimtis.

Privatumo politika

Sutarties ir Abonento asmens duomenys saugomi 10 metų nuo tinkamo sutarties įvykdymo dienos. Teledemos tiesioginės rinkodaros tikslais duomenys tvarkomi 2 metus nuo sutikimo dienos. Abonentui pateikiamuose sutikimuose gali būti nurodyti papildomi sutartyje nedetalizuoti asmens duomenų saugojimo terminai.

Abonento ar jo atstovo asmens duomenys ar paslaugų srauto duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims tik esant teisėtam pagrindui. Abonento asmens duomenys teisės aktų nustatyta tvarka gali būti teikiami kompetentingoms teisėsaugos institucijoms, įskaitant Kalėjimų departamentui prie LR teisingumo ministerijos, Muitinės kriminalinei tarnybai, taip pat kitiems tretiesiems asmenims, jei Abonentas duoda sutikimą.

Teledema turi teisę pateikti Abonento vietos nustatymo duomenis Bendrajam pagalbos centrui.

Apie OZO centrą | OZAS prekybos ir pramogų centras

Abonentas yra informuotas, jog Teledemos tvarkomi Abonento ar jo atstovo asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims, veikiantiems kaip Teledemos duomenų tvarkytojai, įskaitant IT, pašto, įmokų surinkimo bei kitas paslaugas teikiančias įmones, Teledema partnerius atstovus. Sutarties sudarymo ir ar vykdymo metu, Teledema turi teisę rinkti teisėtai prieinamą informaciją apie Abonentą mokumo įvertinimo tikslu įskaitant siekiant išieškoti įsiskolinimuskreipiantis į valstybines ir ar privačias įstaigas, įmones ar organizacijas, įskaitant Ids f f sisteminga prekyba socialinio draudimo fondo valdybą bei UAB Creditinfo Lietuva.

UAB Creditinfo Lietuva tvarko ir teikia tretiesiems asmenims finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt. Abonento informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų — įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą.

Banko paslaugos internetu | SEB bankas

Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo. Abonentas gali susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į UAB Creditinfo. Dėl šios sutarties 2. Teledemos įsipareigojimai 3.

SLAPUKŲ POLITIKA

Teledema užtikrina, kad visą parą teikiamos Paslaugos atitiktų tarptautinius GSM ryšio standartus bei Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus kokybės reikalavimus. Teledemos ryšio Paslaugos teikiamos Teledemos žemėlapiuose nurodytoje Teledemos tinklo teritorijoje.

Su žemėlapiais galima susipažinti interneto svetainėje www.

populiari prekybos sistema

Teledema įsipareigoja aktyvuoti SIM kortelę ne vėliau kaip per 24 valandas nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos, nebent Specialiosiose sąlygose ir sutarties prieduose nurodoma vėlesnė SIM aktyvavimo data. Teledema turi teisę neteikti Abonentui Paslaugų, arba pradėti jas teikti vėliau, jei Abonentas nurodė neteisingus duomenis ar išaiškėjo kitos, Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos aplinkybės dėl kurių SIM kortelė negali būti aktyvuota.

Jeigu aktyvuojant Teledemos SIM kortelę išryškėjo defektas, ši kortelė nemokamai keičiama nauja Teledemos salonuose. SIM kortelė taip pat nemokamai keičiama, jeigu jos defektas išryškėjo ir Abonentas dėl kortelės pakeitimo kreipėsi į Teledemą ne vėliau, kaip per 2 metus nuo kortelės perdavimo Abonentui dienos.

Teledema neatsako dėl pažeidimų sulaužymo, įbrėžimo, magnetinio lauko poveikio, kt. Tokiu atveju, taip pat pametus ar kitaip praradus kortelę, Teledema išduoda Abonentui naują kortelę pagal nustatytos formos rašytinį Abonento prašymą.

Teledema užtikrina nemokamą GSM ryšį su specialiosiomis tarnybomis gaisrine, policija, greitąja medicinos pagalba telefono numeriais, o taip pat skambinant Teledemos klientų informavimo skyriaus telefonu Teledema teikia pagalbą Abonentui Paslaugų klausimais nemokamu telefonu arba išvykusiems į užsienį arba kitų operatorių klientams, minutės kaina apmokestinama pagal pasirinkto operatoriaus nustatytus mokėjimo plano tarifus.

bitcoin dvejetainio pasirinkimo robotas

Teledema užtikrina ryšio slaptumą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, tačiau neatsako už informacijos apie pokalbius slaptumą siunčiant detalizuotas sąskaitas paštu ar elektroniniu paštu.

Taip pat perskaitykite